skip to Main Content

Er du på udkig efter optimeringer er her beskrevet nogle af dem som Unidk har udviklet.

 

Add-on

VISMA lønkontering i dimensioner/kontogrupper til Uniconta

Mangler du mulighed for nemt at udlæse din løn i dimensioner/kontogrupper ud fra bogføringsgrupperne i Visma dataløn, så har vi løsningen til at gøre dette via vores VISMA matrix – helt simpelt og ganske enkelt.

  • Menupunkt i bogføring til at indlæse Visma dataløn filen .
  • Bogføringsmatrix i Uniconta med opsætning af konti eller dimension matchet med bogføringsgrupper i Visma dataløn.
  • Så er det bare kontroller kladde og bogfør i Uniconta.

Smart behovsplanlægning

Demand Planner er fokuseret på effektivt at levere troværdige prognoser til behovsplanlægning, lageroptimering, kapacitetsplanlægning og S&OP.

Demand Planner forudsiger efterspørgslen på jeres varer, og fastsætter statistisk beregnede maksimum og minimumsværdier på alle jeres varer/SKU. Efterfølgende kan UNICONTA generere indkøbs- eller produktionsbehov ud fra de beregnede salgsprognoser samt den aktuelle lagersituation.

Demand Planner giver bl.a. mulighed for at arbejde med ABC klassificeringer, sæson, trend og leveringstider. Alle beregningerne sker ved hjælp af produktklassificeringer og matrixer (i ét parameterindstillingsbillede for Demand planner), hvor man angiver hvordan virksomheden ønsker at designe deres lagerinvestering.

Vores kunder siger at Demand Planner giver bedre forsyningssikkerhed, samtidigt med at den frigiver likviditet og begrænser nedskrivninger for ukurans på lageret.

Har I ønsker om andre tilretninger end det der fremgår af ovenstående liste

Send os en e-mail med din/jeres kontaktoplysninger og vi vil kontakte jer

Back To Top